شب بیست و پنجم رمضان96

شب ۲۵ رمضان

از دیدگاه حاج میرزا جواد اقا ملکی مشکلاتی که بر سر راه توبه قرار میگیرد
وسوسه شیطان است
ایشان نوع وسوسه و موارد وسوسه و پاسخ انها را بیان میکند
قران هم میفرماید شیطان نمیگذارد مردم توبه کنند مگر بندگان مخلص خدا
دغدغه اصلی وسوسه های شیطان است شیطان آنچه زیبا نیست زیبا تلقی میدهد و انچه زیبا هست زشت تلقی میدهد
یکی از وسوسه ها اینست میگوید:

⬅️1⃣ توبه در اقتدار تو نیست و از تو گذشته است تو انقدر گناه کرده ای که قابلیت و سعادت قبول توبه برای تو حاصل نشده است و نمیتوانی توفیق توبه پیدا کنی
✅نباید  سالک حرف های شیطان را قبول کند وگرنه شکست میخورد باید بگوید من همان توبه ناقص را انجام میدهم رحمت خدا گسترده است و مرا مایوس نمیکند

⬅️2⃣برخی میخواهند از در عنایت خدا وارد شوند شیطان وسوسه میکند تو که اهلیت عنایت خدا را نداری
✅باید در جواب شیطان بگویی ایا بزرگان در ابتدا اهلیت داشتند درجه و مقام با تحصیل و رنج بدست می آید. عنایت خدا به من هم اهلیت میدهد و مرا به بزرگی جهان میرساند

⬅️3⃣یکی از وسوسه های شیطان اینست تو قابلیت کرم خدا را نداری کدام عملت باعث شده تو ارزوی سلوک الی الله را داری
✅پاسخ دهید آنکه به لقای الهی نرسید برای اینست که گدایی نکرد

⬅️ممکن است شیطان بگوید گدایی کرد ولی بهش ندادند
✳️در جواب بگویید او گدایی کرد اما جدیت نداشت.
شیطان انسان را از جاهای حساس به لبه پرتگاه میبرد و پرت میکند. در سوره اسرا ایه ۲۰ داریم پرودگار شما به انچه در نفستان دارید اگاه است اگر صالحید
یعنی جدیت شما را در سلوک بهتر اگاه است مغرور نشوید اگر یک روز حال خوبی داشتید

⬅️4⃣شیطان میگوید تو نافرمانی کردی حکم خدا برای تو صادر شده است که به جهنم بروی.هیچ کس نمی‌تواند از سلطنت خدا خارج شود و هیچ کس نمی‌تواند از غضب خدا خارج شود مگر میتوانی با توبه غضب را رد کند
✅پاسخ دهید خدا خلف وعده نمیکند اما خلف وعید میکند
یعنی خدا از کمالش کم نمیکند و مزد را کامل میدهد اما چون رحمت خدا بر غضبش مقدم است ممکن است عذاب نکند

⬅️5⃣ممکن است شیطان بگوید نگاه بر دل و چهره ات بکن سیاه است
✅بگو اگر روی من سیاه است دلم تباه است انوار مشرقه خدا انقدر تابناک است که روی سیاه مرا تبدیل به نور میکند

⬅️6⃣ ممکن است شیطان بگوید تو اصلا قابلیت توسل نداری
✅پاسخ دهید اهل بیت دوستانی دارند من کلاس دوستانشان رفتم این دوستان کم کم دست مرا به انها وصل میکنند

🔚جوانان عزیز سعی کنید وسوسه ها را از خود دور کنید و به وظایفتان عمل کنید

© تمامی حقوق برای وب سایت رسمی آیت الله احدی محفوظ می باشد.طراحی و توسعه توسط روز وب